Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Τάρανδος !!

Ένα τόσο απλό εύκολο Ταρανδάκι. Εύκολο , γρήγορο , οικονομικό και φυσικά προ πάντων διασκεδαστικό. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες ακόμα και για τις πιο μικρές. 

Θα χρειαστείτε:

 • 2 λευκά χάρτινα πιάτα
 • Καφέ τέμπερα
 • Καφέ και μπεζ χαρτόνι
 • Κόλλα
 • Ψαλίδι
 • Pompom κόκκινο
 • Ματάκια (μεγάλο μέγεθος)

1. Βάφετε τα πιάτα με τη καφέ τέμπερα. 
2. Όταν στεγνώσουν καλά από το ένα , με το ψαλίδι κόβετε και κρατάτε μόνο το εσωτερικό μέρος τον μικρότερο κύκλο.
3. Στο καφέ χαρτόνι αφήνετε 4 φορές το αποτύπωμα του χεριού.
4.Κόβετε με το καφέ χαρτόνι τα δύο αυτάκια σε σχήμα ρόμβου περίπου , και με το μπεζ χαρτόνι το ίδιο αλλά λίγο πιο μικρά σε μέγεθος , όπου θα κολληθούν πάνω στα καφέ. Τα αυτιά τα κολλάτε από την πίσω μεριά του ολόκληρου του πιάτου.
5. Κολλάτε το ένα χέρι ακουμπώντας το άλλο και έπειτα από την πίσω μεριά του ολόκληρου πιάτου. Αυτό το κάνετε και για τη δεξιά και για την αριστερή μεριά.
6. Κολλάτε τα μάτια, κολλάτε το μικρότερο πιάτο , το αφήνετε να στεγνώσει πολύ καλά και τέλος κολλάτε πάνω στο μικρό το κόκκινο pompom

Το Ταρανδάκι είναι έτοιμο και φυσικά πολύ πολύ όμορφο!!!πηγή: education.com

54 σχόλια:

 1. Hey, Your blog is very informative. It is nice to read such high-quality content. Attractive information on your blog, thank you for taking the time and share with us.The experts of our do my segmentation positioning mining assignment provide custom dissertation for you within the time that you provide us Myassignmenthelp delivers high-quality content related to do my english assignment.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Everything should be based on fact. The arrangement of fact and information is not an easy task sometimes it becomes a very tough task to do in such cases student can go through online My Assignment Help , and these services are very reliable, and they can provide information about any topic related to the academics. If you need any college level Assignment Help at reliable quality with better work. Kindly visit our website.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Excellent information Providing by your Article, thank you for taking the time to share with us such a nice article. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Kindly visit livewebtutors website we providing the best assignment help services in Australia.
  Read more now :- College Assignment Help

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Hello everyone, We're offering truthful writing service. We all know that several students cannot afford the high costs which alternative essay writing agencies charge. Essay writing services should not be one thing solely reasonable for the well-situated.

  If you wish to search out out a lot of regarding what we've to supply, get in reality with us today. Our essay writers are able to begin getting you the grades you deserve!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Thank you for this wonderful information looking forward for more. We are Providing the best quality assignment help. You will find out online marketing assignment help service on firstassignmenthelp. And these services are very reliable, and they can provide information about any topic related to the academics. If you need any college level Assignment Help at reliable quality with better work. Kindly visit our website firstassignmenthelp.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Make your assignment submission more effective and impressive using assignment help services. This online assignment help service allows students to discuss their concerns with qualified Assignment Helper and finish their assignment on time. If you are stuck with your management assignments then you take our management assignment help.
  For more info please visit our website: https://fullassignment.com/
  or reach out us on whatsapp - (+1) 669-271-4848

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Programming may be a very difficult and complicated subject for college students to understand in a very short period of your time and higher than that, if they're asked to organize an assignment on it, this very makes them stressed. The task of assignment carries an even bigger share in the grading system and it's very difficult to attain well if one is unable to figure in it as per the expectations of the school professors. But don't worry! Ideal Assignment help is one of the most reliable Programming Assignment Help service providers within the business and you can hire their services to help yourself fetch the best scores. Our team of professionals is specializing in finding difficult assembly language programming tasks within a limited time.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. I blog quite often and I seriously thank you for your content. This great article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well
  online statistics homework help

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Thank you for this wonderful information share and excellent information providing by your article, Kindly visit the LiveWebTutors Canada website. I suggest all members choose Assignment Help in Canada for the best guidelines in your academic writer. The perfect and expert assistant is your requirement and learning assignment project by the university

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Thank you for bestowing this information which will enlighten many of us. It’s really helpful who wants to know more about mobile app development company.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Thank you for bringing to a halt my long search topic. I really benefited from your content. If you are experiencing trouble striking a balance between your busy academic life and handling your online classes, you can get help from a professional who will take online classes on your behalf. It doesn’t matter the kind of help you need, whether it is passing your exam, finishing your assignments or even the entire classwork, you can get help here at Online Class Help .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Thank you for sharing such an informative article. foot massage increases the circulation in your feet and helps your blood and lymph systems carry away toxins. The very process of a foot massage sends messages to the rest of your body to relax. Massaging the feet targets the rest of the body. Visit Best Electric Foot Massagers for more.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Nice article. Physical therapy is a specialty in the field of health care, which utilizes exercises, massage, heat treatment, and such physical methods to treat an injury, deformity, or a disease instead of using surgery or drugs. If you are interested in studying such interventions, then you should pursue physical therapy studies in an institution of higher learning. Visit on Physical Therapy Capstone Help for more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Hello there, great stuff you’ve shared here I will be checking regularly for more articles. When it becomes hard to manage your online assignment, availing Online Assignment Help is the best choice. Many students often fail to submit their assignment before deadlines and end up scoring low grades because they didn’t have enough time to write the assignment given on time and satisfactorily. Visit Assignment Help . for assistance.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Thank you for sharing such informative info , i hope you keep sharing, i personally recommend visiting
  entertainment company

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. I have read your article which is quite good to go through with this .Also i would like you to do visit my website. (Fundropentertainment) an entertainment company.
  entertainment company  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Your post is very great.i read this post this is a very helpful. i will definitely go ahead and take advantage of this. You absolutely have wonderful stories.Cheers for sharing with us your blog. python training in noida

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Thanks for sharing such a piece of wonderful information. Moreover, it is very true that Entertainment company is ruling the world.
  There is everything fame, money but first, you need to set-up your brand availability. Promote your brand, gain customers’ trust, present what the audience wants,
  and you will be able to rule the entertainment company.
  entertainment company

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Thank you for sharing such informative info , i hope you keep sharing, i personally recommend visiting Pay after placement

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Your article is attractive and informative. Thank you for sharing. Any student pursuing nursing should be passionate about it. Even though it is important to attain high scores, there’s a need to go the extra mile in delivery of services to the patients which is a skill that may not be learned in school. Also, nursing students need to understand nursing concepts and be able to implement them in real life. They have to carry out a lot of research especially when they have assignments to handle. Learn more from Nursing Paper Writers .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Thanks for Sharing this information I suggest to keep sharing like this. I also recommend visiting best astrologer

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. The blog on psychology is certainly resourceful, and well written. If you have been unable to find optimum time to conduct further research, you can head to seeking professional services at myassignmenthelpau.com. Feel free to explore the services and attain Assignment Help Toronto.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. I have bookmarked your site for regular checkup. Did you know that One of the most recommended pieces of home exercise equipment is a treadmill? This is because it offers an effective aerobic workout for users at any skill or conditioning level. Professional runners and first-time exercisers alike can benefit from this machine, but electric models commonly found in commercial gyms can be prohibitively expensive, as well as intimidating to beginners. Learn more on Reviews on Manual Treadmills .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. I simply couldn't resist praising the way you play with words. This is a perfect example of a well-written blog post. If you are looking for a dedicated team of editing and proofreading experts to polish your academic write up, the Livewebtutors platform can be the one-stop solution for you. The portal has comprehensive Assignment Help services ranging right from the writing of short essays to tackling be complicated dissertation writing process. If you are want to see a remarkable transformation in your academic grades, this is the platform for you.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. I have benefited from the content in this blog. The literature review is a written overview of major writings and other sources on a selected topic. Sources covered in the review may include scholarly journal articles, books, government reports, Web sites, etc. The literature review provides a description, summary and evaluation of each source. It is usually presented as a distinct section of a graduate thesis or dissertation. Know more about Literature Review Homework Help

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. It is really an astonishing article. Thanks for sharing such quality information. Everything is miserable in an Women formal pants, but it is way more interesting than other
  companies.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Very nicely explained and include all important information. I also recommend visiting coworking space business

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Thankyou for sharing such a great content. I hope that you will keep sharing such a great content like this.
  Even I would like you to plz do visit our website for the courses.
  advanced excel course with certification

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Thanks for sharing the informative article.
  If you want to learn google AdWords, You can join a google Adwords course from one of the prominent organizations of India.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Thanks for sharing the great article.
  If you want to learn instructional design, You can join an instructional design course from one of the prominent organizations of India.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. This post is not only informative but impressive also, I learned new thing from this blog. This post is so persuasive that it created an urge to choose Web application development. You can email us at sales@appsquadz.com or call us at +91-9717270746

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. An assignment is a task and is slightly different. Every assignment task is planned by your personnel for novel results; even your friends and individual course mates will get different ones from yours. The academic experts with us treat each question with educational affectability and guarantee that exact substance and research are featured that completely answer the evaluation task while you learn amid the entire cycle. It isn't just about completing your assignments; it is additionally significant that when you are finished with your assignment, you can understand both essential and exclusive ideas of your course and can fathom the learning results of your assignment. What great is the accommodation of your paper if you don't wind up learning through it? Interface with Great Assignment Help in canada today to get more proficient in your picked fields of study. We emphatically suggest it as nobody can remove your scoring from you; regardless of whether you lose each other belonging.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Amazing post, audience will be engaged at best with your blog, we are leading as AWS live class software development company willing to contribute to the educational sector with high end secured software for live classes.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. The expert writing thesis proposal help expert team is not only writers, yet they are passionate scholars who will travel alongside you, consider from your expertise, and investigate probable research gaps for your thesis proposal and research assignment. Our thesis proposal help experts are picked from international and top-rated colleges across the globe.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. A very informative blog to know about amazon web services, we are emerging as AWS medialive expert to introduce the best services offered by AWS directly to the customers.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Thank you for the auspicious write-up and for sharing the Info. It was worth reading it; keep writing such more Posts. I also Recommend Visiting Dewan Law College (DLC) for Top LLB College in UP .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. I must say it is very well written; the blog held all the precise information about the php app development company

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Thanks for sharing this article. It is really helpful for readers who are looking for online assignment help. I also work in the same area and provide assignment help to students for various subjects. Most of my students are from parts of the UK, USA, India, and Singapore. Our team of professors are from reputed Colleges. Visit our website to know our areas of expertise and let us know if we can be of help.
  Also Read: How many pages in 1000 words

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. I work in Swadhyayana is a Brand deal in online Education through different apps, prepared for the purpose of documenting professional development in the Education field.
  We also have education blogs for the job searching aspirants likegeneral knowledge quiz ,
  english stories ,bedtime Stories

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Thank you for sharing this useful content. The information you describe here would be useful. I want to share with you all a useful source- We provide technical services for customers. Disney provides the best technical services for customers. Today everyone feels relaxed by watching their favorite movies and web series. Users may face any issue while watching this web series or movies then he can contact on Dial Disney Phone Number: +61-480-020-996 to get his problem resolved and issue resolved.we are the third party service providers.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Dasani water is not so different from other bottled water. Here are the facts and a list of Dasani water ingredients. Also, know the pH level of Dasani water.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Thank you for sharing this useful material. The information you have mentioned here will be useful. I would like to share with you all one useful source of Travel- Paragliding in Dalhousie is one of the most sought-after adventure activities in Dalhousie. Paragliding in Dalhousie. Enjoy this spectacular and exciting adventure game in the natural landscape of Dalhousie. It is also a completely hassle-free destination to fulfill your dream of flying. Which may be interesting for you as well.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Amazon Firestick is a famous streaming device that allows us to watch movies, TV shows, and play games. Imagine if you can hack Firestick and enjoy the free access to this device. It would be excitingly amazing, right? Wondering how to hack Firestick ? Visit for more details.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Get our online Homework Help if you are finding it hard to complete your assignments with extreme accuracy and within the deadline. We have a team of professionals who can help you write exclusive and authentic content from scratch.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Thanks for sharing this article. It is really helpful for readers who are looking for online assignment help. I also work in the same area and provide assignment help to students for various subjects. Most of my students are from parts of the UK, USA, India, and Singapore. Our team of professors are from reputed Colleges. Visit our website to know our areas of expertise and let us know if we can be of help.
  Also Read: How many pages in 1000 words

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Place an order for Assignment Help Service in Singapore so you can connect with professional writers Online Assignment Writing Help. Pay a good amount to buy the services of online assignment help even in Singapore.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Author is really experienced about the service of Car Transport In Pune . Your information is very interesting. Thank you for sharing. Logisticbuddy undoubtedly the most reliable and dependable car Shifting Company. They help the customers to get their vehicle shifted or transported to the desired location and make them feel stress-free and relieved. You can get more information about the company on the website.

  Read More Blog : https://bit.ly/3w0j6cl

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. I am really thankful to the writer to get this informative article. I am really confused about the Car Transport In Pune. LogisticGuru.PVT is trusted and reliable service provider of car transport in Gurgaon. They deliver your car in same condition they get it. You can easily track your car from anywhere with the help of GPS devices if you are with LogisticGuru.PVT. Visit their website for getting the more information.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. One of the best I have seen here, there is a lot of valuable information mention in this. Thanks for sharing this blog. You can explore the Monica Pilates for One to one pilates classes .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Thank you for the auspicious write-up and for sharing the Info. It was worth reading it; keep writing more Posts. I also Recommend Visiting Acetech Realtor Pvt. Ltd. for Resort Construction Company .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Struggling to write and create your assignment? Take the Assignment Help from Qualified assignment writing experts and finish your assignments without any delay in the delivery date.

  ΑπάντησηΔιαγραφή